Ogólne warunki sprzedażyAktualna oferta na dostępne maseczki polskiej produkcji > biuro@worktex.pl§1 Informacje ogólne

 1. Zakładając konto Klient oświadcza, iż akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz Politykę Prywatności.
 2. Worktex obsługuje tylko rynek Business to Business.
 3. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Oferta handlowa jest przesyłana po przesłaniu zapytania/zamówienia. Worktex nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych. Klientem może zostać jedynie podmiot gospodarczy.

  Podane ceny to tylko ceny wyjściowe i stanowią zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Wycena jest przesyłana po przesłaniu zapytania.§2 Zamówienia

 1. Z powodu przerwy modernizacyjnej moduł online jest nieczynny do 15 maja 2020. Prosimy o kontakt na biuro@worktex.pl
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.worktex.pl,
 4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (firma, ulica, kod pocztowy, miasto), danych do faktury Vat, oraz danych kontaktowych ( telefon, e-mail).
 5. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych, Worktex spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Worktex może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Worktex skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  W przypadku niedostępności towaru, oferowane są produkty zastępcze.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu opłacenia FV pro forma.§3 Płatność, dostawa

 1. Na zamówione towary wystawiana jest Faktura Vat.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Worktex zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Formą płatności jest przedpłata na konto na podstawie Faktury pro forma. Faktura pro forma przesyłana jest e-mailem, będącym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 4. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 5. Czas realizacji wynosi 2-3 dni robocze od wpłynięcia przedpłaty na konto.
 6. Worktex nie realizuje dostaw poza teren Rzeczpospolitej Polski.
 7. Koszt dostawy wynosi 15 zł netto. Dla wartości zamówienia powyżej 1500 zł netto, koszt transportu pokrywa Worktex.
 8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało złożone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do magazynu.§4 Zwroty, reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Worktex zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.§5 Ochrona danych Klientów

 1. Wszelkie dane uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 2. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Korzystając z www.worktex.pl, Klient akceptuje zasady Polityki Prywatności.§6 Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.