Norma EN14404Środki ochrony indywidualnej - Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej.

Norma ustala wymagania dla ochraniaczy kolan przewidzianych do pracy w pozycji klęczącej. Określone są wymagania dotyczące oznakowania ochraniaczy kolan oraz informacji, jaka ma być dostarczana przez producenta. Opisano metody badań i określono poziomy skuteczności ochrony. W przypadku gdy zadeklarowano ochronę przed dodatkowymi zagrożeniami, mogą być również stosowane wymagania skuteczności ochrony podane w innych normach. Z zakresu objętego normą wyłączono ochraniacze kolan, które stanowią środki medyczne lub są przeznaczone do celów sportowych.