Norma EN149Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmaski filtrujące.

W normie podano minimalne wymagania dla półmasek filtrujących stosowanych jako sprzęt ochrony układu oddechowego przeciwko cząstkom, za wyjątkiem tych, których używa się do celów ucieczkowych.
Opisano również badania laboratoryjne umożliwiające ocenę zgodności półmasek filtrujących z wymaganiami.