Norma EN166Ochrona indywidualna oczu.

Norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z
zakresu stosowania.
Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek.

Parametry odnoszące się do filtrów/soczewek:
Znakowanie filtra musi obejmować:
• numer kodowy filtra wraz z oznaczeniem stopnia ochrony i zaciemnienia (dla soczewek o działaniu filtrującym)
• symbol producenta
• oznaczenie klasy optycznej
• symbole wytrzymałości mechanicznej
• symbole zastosowań

Klasa optyczna - podawana obowiązkowo. Wyróżnia
się 3 klasy:
• Klasa 1 - nadające się do ciągłych prac, tolerancja refrakcji (załamania) światła na poziomie +0.06 dioptrii,
• Klasa 2 - nadające się do prac okresowych nieciągłych. Tolerancja refrakcji na poziomie +0.12 dioptrii,
• Klasa 3 - do prac przygodnych, zakaz ciągłego noszenia. Tolerancja refrakcji +0.12/-0.25 dioptrii