Norma EN20345Specyfikacja obuwia bezpiecznego oznaczonego symbolem "S".

Norma określa, w odniesieniu do normy EN20344, wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy, oznaczonego literą „S”.
Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 200 J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15 kN.

Rodzaje obuwia definiowane w zakresie normy EN20345 to:
SB ....... podstawowe własności, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15 kN
S1 ....... jak SB, a dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej,
S1P .... jak S1 oraz odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N,
S2 ....... jak S1 oraz dodatkowo nieprzepuszczalność wody,
S3 ....... jak S2, a dodatkowo odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N oraz urzeźbienie podeszwy,
S4 ....... podstawowe właściwości, a także właściwości antyelektrostatyczne podeszwy oraz absorpcja energii w części piętowej,
S5 ......wszystkie własności S4, a także odporność podeszwy na przebicie oraz urzeźbienie podeszwy.
Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

Symbol

Wymagania

P Odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N
A Obuwie antyelektrostatyczne
C Obuwie prądoprzewodzące
I Obuwie elektroizolacyjne
HI Izolacja spodu od ciepła
CI Izolacja spodu od zimna
E Obuwie absorbujące energię w części piętowej
WR Odporność połączenia wierzchu i spodu obuwia skórzanego na przepuszczalność wody
WRU Odporność na przepuszczalność wody i absorpcję wody przez wierzch obuwia skórzanego
HRO Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem do 300 C
CR Odporność wierzchu na przecięcie ostrym przedmiotem.
M Odporność śródstopia na uderzenia
AN Ochrona kostki
FO Odporność podeszew na olej napędowy
SRA Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem 
SRC Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach