Norma EN 340Norma zawiera podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej, określonej jako odzież okrywającą lub zastępującą odzież osobistą, zaprojektowaną dla ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami.

Znakowanie odzieży określone w normie musi spełniać następujące warunki:
• wykonane bezpośrednio na wyrobie lub wydrukowane na etykietce przymocowanej do wyrobu, umieszczone w sposób widoczny i czytelny
• określa nazwę, markę handlową, typ wyrobu
• określa w sposób czytelny rozmiar
• zawiera numery odnoszących się do produktu norm oraz piktogramy, a w razie potrzeby poziomy parametrów technicznych
• litera „i” umieszczona na piktogramie wskazuje na konieczność zapoznania się użytkownika z instrukcjami producenta
• zawiera oznakowanie konserwacji
• zawiera instrukcję obsługi