Norma EN388Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzieranie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje.

A ......... Odporność na ścieranie ( od 0 do 4 ) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,
B .......... Odporność na przecięcie ostrym narzędziem ( od 0 do 5 ). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,
C .......... Odporność na rozdzieranie ( od 0 do 4 ). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,
D ......... Odporność na przekłucie ( od 0 do 4 ). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia


 

Parametr

Poziom skutecz 1

Poziom skutecz 2

Poziom skutecz 3

Poziom skutecz 4

Poziom skutecz 5

Odporność na ścieranie (liczba cykli)

 

100

 

500

 

2000

 

8000

 

-

Odporność na przecięcie (wskaźnik)

 

1,2

 

2,5

 

5,0

 

10,0

 

20,0

Wytrzymałość na rozdzieranie [N]

 

10

 

25

 

50

 

75

 

-

Odporność na przekłucie [N]

 

20

 

60

 

100

 

150

 

-